Warning/Alerts - Sunshine Empire and other

Warning/Alerts

Below is the list of known companies and websites which are not authorised nor approved under the securities laws to deal in securities, provide investment advice and/or fund management services related to securities or futures.

The public is advised not to make any investment with companies that are not licensed or approved by the SC. Offers often comes in the guise of seemingly attractive investment opportunities or schemes and may also be camoflaged as direct selling or business opportunities.

If you require any clarification or wish to lodge a complaint, please contact us at 603-62048999 or e-mail us at aduan@seccom.com.my.

Members of the public who come across any suspicious websites, as well as e-mails or any information on the Internet relating to investment advice and services, may alert the SC at the contact number or e-mail above.

Di bawah ialah senarai syarikat dan tapak web yang tidak diiktiraf atau tidak diluluskan di bawah undang-undang sekuriti untuk menjalankan urus niaga pasaran sekuriti termasuk memberi nasihat pelaburan atau/dan perkhidmatan pengurusan dana atau yang berkaitan dengan pasaran sekuriti atau pasaran niaga hadapan.

Pelabur adalah dinasihatkan untuk tidak membuat apa-apa pelaburan melalui syarikat yang tidak dilesenkan atau yang tidak diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti (SC). Tawaran kepada pelabur selalunya adalah dalam bentuk pelbagai peluang atau skim pelaburan yang menarik dan mungkin juga berselindung di sebalik perniagaan jualan langsung atau peluang perniagaan.

Sekiranya anda memerlukan sebarang penjelasan atau ingin membuat aduan, sila hubungi kami di talian 603-62048999 atau e-mel aduan@seccom.com.my.

Orang ramai adalah dinasihatkan agar memaklumkan pihak SC melalui talian atau e-mel yang tertera di atas jika sekiranya mereka bertemu dengan mana-mana tapak web, e-mel atau apa-apa maklumat yang mencurigakan di Internet yang berkaitan dengan nasihat dan khidmat perlaburan.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Alpha Numeric

A..back to list


B..back to list


C

D..back to list


E..back to list


F..back to list


G..back to list


H


  • Hibah Funds
  • Hollinger Newcastle Limited

..back to list


I..back to list


J


  • Jai Network System Sdn Bhd

..back to list


L


  • Lexworth Prestige

..back to list


M..back to list


O..back to list


P..back to list


R..back to list


S..back to list


T..back to list


U..back to list


W..back to list


Alpha Numeric


  • 3A Consulting Group Sdn Bhd

..back to list


Last updated: 17 May 2007


No comments: